Skip to main content

Nupark

Vækst og udvikling

Danmarks bedste virksomhedsfællesskab og udviklingspark

11.000 m2 erhvervslokaler. Professionel forretningsudvikling. Mere end 100 mulige samarbejdspartnere.

Nupark styrker tilblivelsen af nye, innovative virksomheder og udvikler eksisterende virksomheder via mange forskellige attraktive forretningsudviklingsprogrammer og risikovillig kapital.

Nupark ligger i Holstebro, tæt på den nye motorvej. De første spadestik blev taget i 2003, og siden da er bygningerne udvidet flere gange.

Nupark er bygget op om to selvstændige selskaber, som i det daglige arbejder tæt sammen for at skabe vækst og udvikling i området.

Den Erhvervsdrivende Fond Nupark deltager i og fremmer projekter, som kan gavne erhvervsudviklingen i hele Nordvestjylland. Den daglige drift og management af Nupark er outsourcet til Nupark Innovation A/S:

Nupark Innovation A/S håndterer den daglige drift og hjælper med etablering og udvikling af nye virksomheder.