Skip to main content

BLIV MEDLEM

Definitionen af en udviklingspark

Den dynamiske proces i en Udviklingspark er virksomhedsudvikling på forretningsbasis. Udviklingsparken understøtter unge virksomheder, udviklingsafdelinger og innovative virksomheder, hjælper dem med at overleve og udvikle sig i opstartsperioden, hvor de er allermest sårbare.

Mere infoSådan bliver du medlem

Pris for et års medlemsskab

4.500 kr. + moms

Et medlemsskab følger et kalenderår

Hvad er en udviklingspark?

Udviklingsparkens hovedformål er at identificere og understøtte bæredygtige forretningsgrundlag i form af iværksættervirksomheder i en tidsbegrænset periode indtil iværksættervirksomhederne er økonomisk levedygtige og er i stand til at overleve uden for udviklingsparken.

Endelig tilbyder udviklingsparken fx assistance til udarbejdelse af forretningsplan, knytter kontakt til investorer og yder sparring, coaching, vejledning og teknisk rådgivning.

Foreningen har samtidig også set det som sin mission at involvere andre typer af væksthuse i sit arbejde f.eks. iværksættermiljøer, rugekasser, innovationscentre m.m.

Hvem kan blive medlem?

Udviklingsparker, som opfylder definitionen af det at være en udviklingspark, kan optages som medlem. Organisationer, foreninger m.fl., der arbejder med tilsvarende formål kan ligeledes optages som medlem i foreningen.

Institutioner, der har konkrete planer om etablering af en udviklingspark inden for rimelig tid, kan blive medlem af foreningen, dog uden stemmeret.

Private kontorhoteller, kontorfællesskaber, væksthuse mv., der ikke har en tilknytning til det offentlige erhvervsfremmesystem kan optages som associeret medlem. Associerede medlemmer kan ikke deltage i foreningens faste aktiviteter (erfamøder, årsmøder, generalforsamlinger, studieture etc.), men alene indgå aftaler med Foreningen Danske Udviklingsparker, hvor begge parter har en umiddelbar interesse (lån/leje af lokaler, henvisning af lejere, markedsføring på respektive hjemmesider, dele relevant viden m.v.).

Hvad får man som medlem?

Foreningens hovedaktivitet er knyttet til 4 årlige ERFAmøder som afholdes hos en medlemspark, samt en årlig inspirationstur. ERFAm-møderne og turen har til formål, at netværke og være med til at inspirere og udvikle hinanden. Temaerne varierer indenfor:

  • In-house udviklingsprocesser
  • Bæredygtighed
  • Sociale og faglige aktiviteter
  • Omkostnings/indtjeningsoptimering
  • Salg og markedsføring
  • Benchmarking af priser, vilkår og andet

Derudover får en lejer i en medlems-udviklingspark mulighed for at låne GRATIS mødelokaler i en af de andre udviklingsparker. Aftalen gælder inden for normal arbejdstid og til kortere møder med ikke betalt aktiviteter. Aftaler for dette laves via administrationen i den udviklingspark man bor i.

Sådan bliver du medlem

Gæst på næste ERFA-møde

Kontakt formand Knud Bundgaard på kb@fvc.dk og aftal at komme med som gæst på vores næste ERFA-møde. Her har du mulighed for at møde medlemsparkerne samt være med i vores aktuelle drøftelse om tiden lige nu og her i vores parker.

Kontakt et bestyrelsesmedlem

Vores bestyrelse er altid klar til at tage en snak om eventuel medlemskab, hvis du har brug for at høre mere om hvad kriterierne for medlemskab er eller om der er andre måder du kan blive en del af foreningen på. Et medlemsskab følger kalenderåret og er gældende fra januar og året ud.

Bliv medlem med det samme

Hvis du er klar til at din udviklingspark skal være en del af foreningen med det samme, kan du sende en mail til info@danskeudviklingsparker.dk og bede om at blive medlem. Herefter drøfter bestyrelsen om din park kan blive medlem, og vi vil efterfølgende kontakte dig for nærmere info.