Danske udviklingsparker skaber værdi

Foreningen Danske Udviklingsparker blev etableret i 2001 med det formål at etablere et forum hvor ledere og medarbejdere i de enkelte udviklingsmiljøer kunne søge råd og inspiration om praktiske og udviklingsrettede tiltag. Denne erfaringsudveksling finder efter ca. 15 år fortsat sted, i takt med at nye udviklingsmiljøer etableres og etablerede miljøer fortsat udvikles.

Værdi for lokalsamfundet

En udviklingspark i byen og kommunen kan både direkte og indirekte skabe værdi, fordi kommunen:

 • Signalerer en offensiv realisering af erhvervspolitikken
 • Tiltrækker andre ligesindede iværksættere til byen eller reducerer fraflytning til andre kommuner
 • Opfattes som moderne og visionær
 • I sidste ende baner vej for etableringen af virksomheder og nye arbejdspladser.

Værdi for virksomhederne

Foreningens mål er at skabe størst værdi for mindre nyetablerede virksomheder. Dette gøres gennem:

 • Udnyttelsen af stordriftsfordele, selv om man er en mindre virksomhed
 • Legitimitet over for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere
 • Den faglige sparing, der skaber værdi, øger udviklingshastigheden og reducerer udviklingsomkostninger.

Erfaringsudveksling blandt medlemmer

Foreningens hovedaktiviteter er knyttet til 4-5 årlige erfagruppemøder og studieture. Temaerne varierer indenfor eksempelvis:

 • In-house udviklingsprocesser
 • Sociale og faglige aktiviteter
 • Omkostnings/indtjeningsoptimering
 • Salg og markedsføring
 • Benchmarking af priser, vilkår og andet